Kultur i skolan

Region Värmland stödjer, initierar och samordnar kulturprojekt i skolan. Vi stöttar kulturella initiativ i skolorna, är själva ute i skolorna och undervisar både elever och lärare.

Kulturen och konstnärliga arbetssätt kan väcka lust till lärande, fördjupa lärandet och ge berikande konstnärliga upplevelser. Därför är kulturens roll i skolan viktig. Genom olika projekt både riktade till elever och lärare kan vi på Region Värmland stötta skolan i sitt kulturarbete. Vi kan hjälpa dig att finna en kulturpedagog, vi fortbildar dig som lärare i olika kulturuttryck, vi kan inspirera om hur kulturen ska vara en del i ordinarie läroprocesser.