Magasinet Kreativa skolan

Kreativa skolan 2018

Framsida tidningEfter alla #metoo-upprop hösten 2017, där #tystiklassen och #räckupphanden visade på ett skakande sätt vad unga elever möter i skolans värld, är estetiska uttryck enormt viktiga som möjliga arenor att lyfta och bearbeta frågor och upplevelser.

För att Värmland ska vara ett attraktivt län att bo, leva och verka i behöver varenda en av oss fundera över hur vi bidrar till Värmlands jämställda framtid och där har skolan en viktig roll.

Ladda ner Kreativa skolan 2018 (pdf)


Kreativa skolan 2017

Framsida tidningUtbildning är en av de viktigaste ingredienserna i en hållbar utveckling – den ska förbereda eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar.

Ett lärande för hållbar utveckling karaktäriseras av demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, en mångfald av pedagogiska metoder, delaktighet och in ytande från eleverna samt relevans – arbetet ska ge resultat i det kringliggande samhället. Artiklarna visar hur skolor med hjälp av konstnärer och konstnär- liga arbetssätt hittat olika vägar att uppfylla det.

Ladda ner Kreativa skolan 2017 (pdf)


Kreativa skolan 2016

Framsida tidningVälkommen till ett magasin med exempel på spännande läs- och skrivfrämjande insatser som gjorts i allt från förskola till gymnasium

Många pedagoger vill arbeta mer med kultur och konstnärliga uttryckssätt i undervisningen. Man vet vilka positiva effekter det kan ha och enligt läroplanerna för förskolan och grundskolan ska kultur ha en naturlig roll i skolan och vara en del av måluppfyllelsen.

2016 är andra gången vi ger ut magasinet och i detta nummer ligger tyngdpunkten på läsfrämjande insatser

Ladda ner Kreativa skolan 2016 (pdf)


Kreativa skolan 2015

Framsida tidningSkolan och förskolan är en plats där det pågår mycket spännande skapande arbete, men som inte alltid syns offentligt. Pedagoger jobbar hårt med att lyckas genomföra det de har föresatt sig och att sedan berätta det för andra finns det inte alltid tid till. Det gör att goda idéer stannar vid genomförandet och sprids inte vidare.

Vi hoppas att magasinet ska ge dig idéer och inspiration till samarbeten mellan konstnärer och skola/förskola

Ladda ner Kreativa skolan 2015 (pdf)