Regionala kontaktpersoner

Här hittar du kontaktpersoner för konsulenter och organisationer som du kan vända dig till för att få hjälp och stöd från i arbetet med kultur i skolan.

Teater

Riksteatern i Värmland

Anna Skoglund 
Verksamhetsledare
Riksteatern Värmland
Lagergrens gata 2
652 26 Karlstad
anna.skoglund@riksteatern.se
0761-35 00 82
riksteatern.se/varmland

Västanå teater

Västanå Teater
Sundgatan 13
686 33 Sunne
0565-68 82 80
info@vastanateater.se
www.vastanateater.se

Kulturarv & konst

Region Värmland

Marita Axelsson
Projektledare
Avdelningen för kulturutveckling
Bild och form
Telefon: 010-833 10 72
marita.axelsson@regionvarmland.se

Värmlands museum

Gustav Nordansjö
Box 335
651 08 Karlstad
054-701 19 02
gustav.nordansjo@varmlandsmuseum.senwww.varmlandsmuseum.se

Musik

Din lokala musik eller kulturskola

Se din hemkommuns webbplats. 

Wermland Opera

Fredrik Sjöstedt
Wermland Opera
Älvgatan 49
652 30 Karlstad
054-17 05 01
0731-54 72 74
fredrik.sjostedt@wermlandopera.com
wermlandopera.com/

Kulturarv & arkiv

Värmlandsarkiv

Olle Nillson
Box 475  
651 11 Karlstad
olle.nilsson@regionvarmland.se
www.regionvarmland.se/varmlandsarkiv

Värmlands museum

Gustav Nordansjö
Box 335
651 08 Karlstad
054-701 19 02
gustav.nordansjo@varmlandsmuseum
www.varmlandsmuseum.se

Dans

Region Värmland

Håkan Mayer
Dansutvecklare
Avdelningen för kulturutveckling
Telefon: 010-833 10 75
hakan.mayer@regionvarmland.se

Linda Löfgren
Koordinator
Avdelningen för kulturutveckling
Telefon: 010-833 10 73
linda.lofgren@regionvarmland.se

Film

Region Värmland

Kjerstin Persdotter
Konsulent
Avdelningen för kulturutveckling
Film, barn och unga
Telefon: 010-833 10 82
kjerstin.persdotter@regionvarmland.se

Stefan Barkman

Konsulent
Avdelningen för kulturutveckling
Filmteknik, barn och unga
Telefon: 010-833 10 78
stefan.barkman@regionvarmland.se

Slöjd

Region Värmland

Kajsa Stinnerbom
Hemslöjdskonsulent, barn och unga
Avdelningen för kulturutveckling
Slöjd, barn och unga
Telefon: 010-833 10 51
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se