Fröding- och folkrörelsestipendierna

Region Värmland delar årligen ut två stipendier till välförtjänta mottagare inom kulturområdet och bland idéburna och ideella organisationer.

Frödingstipendiet

Frödingstipendiet är på 50 000 kronor. Stipendiet utdelas årligen som uppmuntran till en eller flera i Värmland födda, verksamma eller till Värmland på annat sätt knutna, väl kvalificerade utövare av konstnärlig verksamhet eller till personer som gjort speciellt förtjänstfulla insatser inom forskning med anknytning till kulturområdet eller som folkbildare.

Stipendiet kan även tilldelas organisationer eller andra grupper av personer. En och samma person eller organisation kan bara erhålla stipendiet en gång. Stipendiet kan inte tilldelas anställda inom Region Värmland.

Läs Riktlinjer för Region Värmlands Frödingstipendium (pdf)

Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj–15 augusti.

Att söka stipendiet

Du som söker Frödingstipendiet postar din ansökan till:

Region Värmland
Lagergrens gata 2
652 14 Karlstad

Det finns ingen särskild blankett för ansökan. Som rubrik skriver du: Ansökan Frödingstipendiet 2020 (dnr KBN/200153). Beskriv din konstnärliga verksamhet och motivera varför du anser dig förtjänt av stipendiet.

Glöm inte att ange kontaktuppgifter: namn, födelseår, postadress, telefonnummer och e-post. OBS: Frödingstipendiet är inte ett arbetsstipendium, så du behöver inte beskriva vad du vill använda stipendiesumman till.

Vill du föreslå någon till Frödingstipendiet?

Många välförtjänta mottagare har redan fått stipendiet. Här kan du se vilka.

Om du har förslag på en mottagare fyller du i förslagsformuläret för Frödingstipendiet (Microsoft Office Forms).

Folkrörelsestipendiet

Stipendiet är på 50 000 kronor och utdelas årligen som uppmuntran till en eller flera idéburna eller i övrigt ideella organisationer som gjort förtjänstfulla insatser inom Värmland. Det utdelas främst till organisationer med regional verksamhet eller spridning. En och samma organisation kan bara erhålla stipendiet en gång.

Läs Riktlinjer för Region Värmlands Folkrörelsestipendium (pdf)

Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj–15 augusti.

Att söka stipendiet

Organisationer som söker Folkrörelsestipendiet postar sin ansökan till:

Region Värmland
Lagergrens gata 2
652 14 Karlstad

Det finns ingen särskild blankett för ansökan. Som rubrik skriver du: Ansökan Folkrörelsestipendiet 2020 (dnr KBN/200154).

Beskriv er organisations verksamhet och motivera varför ni anser er förtjänta av stipendiet. Glöm inte att ange kontaktuppgifter: namn, postadress, telefonnummer och e-post.

Vill du föreslå någon till Folkrörelsestipendiet?

Här kan du se vilka som redan fått stipendiet.

Om du har förslag på en mottagare fyller du i förslagsformuläret för Folkrörelsestipendiet (Microsoft Office Forms).

Beslut om Fröding- och Folkrörelsestipendierna

Beslut om mottagare av stipendierna fattas av kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott. Stipendierna delas normalt ut på regionfullmäktiges sammanträde i oktober.