Kulturutveckling

Värmland en av regionerna som fick flest stöd av Svenska Filminstitutet

Arvika, Grums och Torsby kommuner samt Kulturskolan Torsby finns med bland de som nyligen beviljats stöd från Svenska Filminstitutet. Värmland tillsammans med Skåne och Stockholm är de regioner som fått flest stöd.

Tredje omgången Kreativ karantän

Med denna tredje omgång har totalt 55 kulturutövare i Värmland fått uppdrag Kreativ karantän 2020, sammanlagt till en summa på 1 650 000 kronor. Denna gång är det kultur- och bildningsnämnden som tillfört 600 000 kronor. Några av de första uppdragen från försommaren finns här presenterade i korta filmer.

En miljon till projekt Förundran - samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola

Avdelningen för kulturutveckling och biblioteksutvecklare Annica Arvidsson har sökt och fått 1 miljon kronor från kulturrådet för att bygga nya strukturer och arbetssätt runt den tidiga språkträningen för att stötta barn 0-3 år och vuxna i deras närhet. Projektet heter Förundran och det är en samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola.

Många elever tog del av bokfestivalens skolprogram

Bokfestivalen sände live och Rudsskolan i Karlstad (årskurs 7-9) hade en läsdag som innebar att klasserna fick möjligheter att följa festivalens program. Utvärderingen visar att 4500 värmländska elever tog del av skolprogrammet. En siffra som festivalgeneral Ricky Andreis är mycket nöjd med.