Små barns språkutveckling

I ett demokratiskt samhälle ska alla ha rätt göra sin röst hörd. För att kunna göra det måste varje individ äga ett språk. Små barn utvecklar och lär sig ett språk långt innan de själva kan använda det och ordförrådet utvecklas genom högläsning, berättande, samtal och annan kommunikation.

Sidan är under bearbetning.Texten i ingressen är hämtad från Region Östergötlands biblioteksplan. I Värmland finns ett etablerat samarbete för att främja små barn språkutveckling. Samarbetet sker mellan biblioteken, barnhälsovården och oss, vi som jobbar med biblioteksutveckling. Syfte är att erbjudandet ska vara likvärdigt i hela Värmland. Samarbetet med barnhälsovården blir en garant eftersom de träfffar alla nyfödda.

Erbjudandet innehåller:

  • En bokgåva och ett samtal om värdet av att starta tidigt med böcker, läsning, rim och ramsor.
  • Språkpåsar
  • Tre filmer som bibliotekspersonal och BHV-sjuksköterskor kan använda när de träffar vårdnadshavare.
  • Läslustfolder. Läs med barnen (i samarbete sjukhusbiblioteken och bibliotekspersonal). Ny lästipslista tas fram varje år. 
  • Gemensam utbildningsdag en gång per år för alla som är med i denna samverkan. Bibliotekspersonal, BHV-sjuksköterskor, logopeder, barnpsykologer.

Bokgåva

Under ett barns första år är hjärnan extra mottaglig för språkinlärning. Genom barnhälsovården får alla barn i Värmland en bok när de är åtta månader. Boken överlämnas vid ett samtal med föräldrar om vikten av att träna språket med sitt lilla barn. Träna kan man göra på många vis. Vaggvisor och sånger är en bra start och lite senare passar det med rim och ramsor. Musik och språkutveckling har många kopplingar. Bebisen uppfattar tonljud, melodi och rytm och detta är grundläggande för hela språkutvecklingen.

 

Språkpåsar för utlån

Alla huvudbibliotek har vardera tio olika påsar till utlån. På alla närbibliotek och filialer finns också påsar att låna. Skulle alla påsar vara utlånade går det att ställa sig i kö, precis som på böcker och andra media. Påsarna cirkulerar runt i Värmland vid behov (lånas in från andra bibliotek).

Väskorna är fyllda med material vars syfte är att ge föräldrar konkreta tips kring hur de kan leka och arbeta med språket tillsammans med sitt barn. Väskorna har olika inriktningar och kommer med en handledning full med lekförslag och språkutvecklande tips. Fördelen med väskorna är att det blir lättare för föräldrar att ta till sig råd och direkt komma igång med språkliga aktiviteter. Påsarna kan lånas av alla, även förskolor, och är lika spännande och utvecklande, oavsett om du behöver lite extra språkträning eller inte.

Skynda till ditt närmsta bibliotek och låna till barnen eller barnbarnen. Påsarna är fulla med böcker, spel och figurer.

 

Tre filmer

 

 

Läslustfolder

Läs med barnen. Lästips från biblioteken i Värmland

Gemensam utbildningsdag

 

 
Kolla in Göteborg och Halland