Bild och form

Om projektet

Det treåriga projektet Plattform för samtida konstuttryck ska utveckla bild- och formkonstnärernas möjligheter att utöva sitt yrke och jobba för ökad samverkan emellan dem. Läs mer om projektet.

AiR Värmland

Syftet med projektet AiR Värmland är att skapa mötesplatser för konstnärer där ett kunskapsutbyte kan ske som i sin tur kan bidra till konstnärlig utveckling.

För dig som konstnär

Här finns samlad information för dig som konstnär. 

Konstnärsresidenset i Gustava tänker nytt om konstuttryck i pandemitider

Förra helgen skulle residenskonstnärerna Sara Nielsen Bonde och Sidsel Bonde ha återvänt till Gustavsfors eller Gustava som man så vackert säger i folkmun. Det är i trakter som har en historia med näring i form av många små järnbruk.

Genom AiR Värmland fortsätter konstnären Maria Andersson närma sig Gustav Fröding

I samband med ett konstnärsresidens i Turkiet hittat hon spår av Gustav Frödings Tre trallande jäntor. Nu har konstnären Maria Andersson ett residens på Alsters Herrgård i Karlstad. Där kommer hon att verka i omgångar och sommaren 2020 blir det en utställning.

Region Värmland satsar på offentlig konst

I Värmland pågår ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla bild och formområdet. I det arbetet ingår offentlig konst som är det som kommunerna själva vill lägga extra mycket krut på just nu