Bild och form

Region Värmland vill öka intresset, kunskapen och utövandet av konst i hela regionen. Vi arbetar utifrån ett främjandeperspektiv och konsten ska vara tillgänglig för alla invånare i Värmland.

Vy över väg genom vinterskog

Plattform för samtida konstuttryck

Projektet Plattform för samtida konstuttryck är ett treårigt projekt och har som övergripande mål att stärka infrastrukturen inom bild- och formområdet med inriktning samtidskonst.

Fokus är de professionella bild- och formkonstnärernas förutsättningar att utöva sitt yrke och en utvecklad samverka mellan länets konstaktörer.

Detta kan ske genom att initiera nya och stärka redan befintliga nätverk. Stärka bild- och formkonstnärernas möjlighet att utöva sitt yrke bland annat genom vidareutbildning och samverkan.

Stärka kunskapen hos tjänstepersoner om konstnärernas kunskap och villkor. Vi kan vara en resurs i samarbetsprojekt med fokus barn och unga i viljan att stärka det konstpedagogiska arbetet i länet. Under projektets första år kommer vi att initiera och identifiera förutsättningarna för att skapa nya konstnärliga residens i Värmland.

Vi är en resurs och kompetensutvecklare för konstlivet och kommunernas långsiktiga utvecklingsarbete på området.

Aktuella aktiviteter

  • Nätverksträffar
    Region Värmland arrangerar nätverksträffar med konstnärer i länet. Fokus för träffarna är dialog samt olika perspektiv på utveckling inom konstområdet.
  • Offentlig konst
    I samarbete med Statens Konstråd, Kunskapsnav offentlig konst, bygger Region Värmland nätverk och kunskapsutbyte för att stärka möjligheterna för arbetet med offentlig konst i Värmland. I projektet ingår tolv kommuner.
  • Konstnärliga residens
    Vilka förutsättningar finns det för att skapa konstnärliga residens i Värmland? Region Värmland fortsätter dialogen med konstnärer, kommuner och andra verksamheter för att utveckla residens och möjligheten till konstnärlig utveckling. Nu startar vi paraplyorganisationen Artists in Residence Värmland (AiR Värmland) genom ett samarbete med konstnärer och konstverksamheter i regionen. Först ut är konstföreningen "Innan luften går ur" i Hagfors kommun.

Inspiration för konstnärer och aktörer i Värmland

Ta del av epost-utskick med inspiration och information om aktiviteter och utbildningar i länet. Anmäl dig till utskicken här.

Sociala medier

Du hittar oss på:

Med stöd av Kulturrådet.