Om bild och form

Det regionala uppdraget inom området bild och form är att på olika sätt främja konsten i Värmland. Det gör vi genom att öka intresset, kunskapen och utövandet av konst i hela regionen. Konsten ska vara tillgänglig för alla invånare i Värmland.

Tills vidare drivs uppdraget ovan genom det treåriga projektet plattform för samtida konstuttryck. Det övergripande målet är att stärka infrastrukturen inom bild- och formområdet med inriktning samtidskonst.

De professionella bild- och formkonstnärernas förutsättningar att utöva sitt yrke samt en utvecklad samverkan dem emellan är i fokus. Det handlar också om att stärka kunskapen inom regionen och kommunerna om konstnärernas kunskap och villkor. Regionen kan vara en resurs för att stärka det konstpedagogiska arbetet i länet vilket främjar barn- och unga. Vi är också en resurs och kompetensutvecklare för konstlivet och kommunernas långsiktiga utvecklingsarbete på området.

Prioriterade områden

Nätverksträffar

Region Värmland arrangerar nätverksträffar med konstnärer i länet. Fokus för träffarna är dialog samt olika perspektiv på utveckling inom konstområdet.

Offentlig konst

I samarbete med Statens Konstråd, Kunskapsnav offentlig konst, bygger Region Värmland nätverk och kunskapsutbyte för att stärka möjligheterna för arbetet med offentlig konst i Värmland. I projektet ingår fem kommuner. Men vi bjuder in alla kommuner som vill ta del av våra träffar.

Konstnärliga residens

Artists in Residence Värmland (AiR Värmland) är igång genom ett samarbete med konstnärer, länets kommuner och konstverksamheter i regionen.

Ta del av epost-utskick med inspiration och information om aktiviteter och utbildningar i länet


Sociala medier

Du hittar oss på:

  • Facebook: Plattform för samtida konst
  • Instagram: plattform_for_samtida_konst


Projektet för samtida konstuttryck är ett regionalt utvecklingsprojekt med stöd av Kulturrådet.