Dans

Region Värmland verkar för att den konstnärliga dansen blir tillgänglig för länets samtliga invånare och att medvetenheten och kunskapen om dans ökar inom olika samhällsområden.

Ögonblicksbild av dansrörelse med kritdamm

Vi verkar för att utveckla, stärka och samordna dansen som konst- och uttrycksform i regionen. För att få ett rikt dansliv i Värmland förmedlar vi kontakt mellan länets dansare, dansverksamheter, allmänheten, skolor och arrangörer. På så vis kan dansen spridas till både scener, skolor och andra arenor. Vi arbetar för att dansen ska nå alla – från de yngsta till de äldsta i vår region. Detta för att öka medvetenheten om dansens inverkan på kropp och sinne samt för att ge fler en dansupplevelse. 

Vi stöttar yrkesverksamma och förmedlar kontakt och kompetens inom dansområdet.

Kontakt

Linda Löfgren

Koordinator
010-833 10 73
linda.lofgren@regionvarmland.se

Håkan Mayer

Dansutvecklare
010-833 10 75
hakan.mayer@regionvarmland.se

Sofia Wretling

Projektsamordnare
010-833 10 85
sofia.wretling@regionvarmland.se