Arbetsstipendium

Arbetsstipendium delas ut för att berika filmproduktionen i Värmland samt för att bidra till värmländska filmskapares konstnärliga utveckling.

Stipendierna är till för att framförallt unga filmare (18–35 år) bosatta i Värmland ska kunna förverkliga en filmidé eller utveckla sin kompetens inom filmområdet. Stipendiet kan användas till produktion av kort- och dokumentärfilmer eller för att finansiera studieresor och liknande.

Regelverk arbetsstipendium (pdf)

Ansokningsblankett arbetsstipendium (pdf)