För dig som filmare

Som filmare har du möjlighet att söka produktionsstöd och eller filmtekniskt stöd för ditt filmprojekt. Ansökan görs av filmproducent.

Med producent avses den fysiska person, det bolag eller annan juridisk person som verkställer produktionen av en film genom att finansiera, projektutveckla, inspela och färdigställa densamma och som därigenom äger och ansvarar för de i filmverket ingående rättigheterna.

Region Värmland verkar för en infrastruktur som gör det möjligt för medie- och filmbranschen i regionen att växa. Därför stöttar vi lokala filmaktiviteter, filmutbildningar, filmfestivaler och regionala mötesplatser för filmskapare. Vi fungerar också som medproducent av kortfilmer och dokumentärer. 

Andra finansiärer 

Svenska Filminstitutet

Stöd till produktion av svensk långfilm, kortfilm och dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet.Riktlinjer till Filminstitutets alla stöd till filmproduktion samt villkor för satsningar. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

Kreativa Europa MEDIA

Kreativa Europa MEDIA stöder utbildning, utveckling, marknadsföring och distribution inom film, tv och interaktiv media (filminstitutet.se).

Andra europeiska stöd - samproduktionsfonder

Information om samfinansierade fonder samt andra viktiga fonder (filminstitutet.se).