Var är hem?

Fler filmintresserade unga i Värmland ska få chansen att utveckla sitt filmskapande. Det är målet med projektet ”Var är hem?” som drivs av Region Värmland med stöd av Kulturrådet.

Gruppfoto med ungdomar och vuxna

Vi utbildar handledare ute i kommunerna, så att de i sin tur kan starta ungdomsgrupper för filmskapande. Både rekryteringen av ungdomar och verksamheten ska präglas av mångfald, jämlikhet och jämställdhet.

Som hjälp till den som vill pröva att leda en grupp finns inspirationsboken The way home, med många råd för att rekrytera och arbeta på ett sätt som präglas av mångfald och jämställdhet.

Här kan du ladda ner handledningen The way home (pdf, 6,1 MB)

Fler tips och praktiska övningar för filmverksamhet med unga finns på vår sajt homefilmfestival.se

Bakgrund

Hösten 2015 genomförde Region Värmland ett pilotprojekt i Grums kommun med syfte att lära nyanlända ungdomar att göra film.

Erfarenheterna visade att ungdomarna generellt sett mådde bra av att förmedla sina historier och få möjlighet att uttrycka sig. Ett exempel är Asad Nazari ifrån Grums som skapade flera filmer och en av dem, "Where is home?", vann Stockholm filmfestival junior och senare Sveriges kortfilmfestival.

De goda erfarenheterna från pilotprojektet ledde till att vi startade det mer omfattande projektet "Var är hem?" i samarbete med fyra kommuner och med stöd av Kulturrådet. Målet var nu bredare – att nå filmintresserade ungdomar ifrån olika grupper, inte bara nyanlända. Det kan vara en stor utmaning och kräver nya perspektiv samt nya pedagogiska metoder. Därför sammanställde vi våra erfarenheter i inspirationsboken The way home, som ska kunna användas av blivande handledare för ungdomsgrupper.