Hemslöjd

Region Värmland har uppdraget att arbeta för en tillväxt i Värmland som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Inom slöjdområdet gör vi detta genom att initiera, stödja, samordna och leda regionala utvecklingsprocesser.

Region Värmland vill öka intresset, kunskapen och utövandet av hemslöjd i hela regionen. Vi arbetar med yrkesverksamma slöjdare/konsthantverkare, förvaltar och utvecklar det immateriella kultaravet.

Slöjd handlar om lusten till det handgjorda, glädjen och stoltheten i att skapa själv. Vi har kunskapen om hur du med material, tekniker, återbruk och handens färdighet kan bidra till ett hållbarare samhälle. Den rymmer kunskap om kretslopp och hållbar konsumtion – slöjdade föremål tillverkas ofta lokalt, småskaligt och energisnålt. Slöjden ger oss möjlighet att förena tanke och hand, samt inbjuder människor att slöjda tillsammans.

Region Värmland arbetar för att slöjden i Värmland skall vara en levande konstform. Slöjden ska nå alla oavsett ålder, inkomst och bakgrund. Vi arbetar för att fler ska kunna leva på sitt hantverk, få skapa som fritidssysselsättning och få uppleva konstartens möjligheter.