Slöjd håller

Slöjd lämnar små ekologiska avtryck, med andra ord Slöjd håller. Om det ska vi prata mycket under vecka 42, en temavecka om slöjd och hållbarhet i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

 

Av Sveriges Hemslöjdskonsulenter

 

Program i Värmland 

Värmlands digitala bidrag till programmet är en nyproducerad föreläsning med Maria Westerberg, Vildhjärta – Livet på en pinne

Livet på en pinne. Maria Westerberg i samtal med Johannes Söderqvist 

Med sina pinnfigurer berättar Maria om gränser mellan yrke och liv, dröm och verklighet, människan och naturen. Ett hållbart förhållningsätt till naturen både ekologiskt och socialt.   

Att plocka pinnar och leva på det är mitt ärliga försök till en bättre värld.

I Värmland genomförs också workshops för barn och unga i Munkfors och Sunne på temat återbruk i samarbete med kommunerna. Det genomförs även en gemensam hållbar slöjd-utmaning i alla regionerna där vi uppmanar människor att ta bild på sin hållbara slöjd, berätta lite om den och lägga upp på Instagram under #minhållbaraslöjd. 

Skapa coola grejer med skräp

Kom och gör snygga hårband, armband, nyckelringar och andra grejer av gamla kläder och annat skräp tillsammans med Ulrika Lundgren. På vår återbruksworkshop Slöjd håller får du uppleva hur mycket du kan göra av kläderna du trodde var skräp. Den trasiga tröjan, gamla slitna lakan, de urvuxna jeansen… Allt kan förvandlas till nya, coola grejer!

Munkfors fritidsgård (Denna workshop är inställd på grund av sjukdom. Ett nytt erbjudande kommer)

Tid:  Torsdag 15 oktober kl 15.30-17.30
Ålder: Årskurs 5-6

Workshopen är ett samarbete mellan Munkfors kommun och Region Värmland

Sunne bibliotek

Tid: Lördag 17 oktober, kl 11-13
Ålder: 9-13 år  

Begränsat antal deltagare, anmälan till: Lånedisken 0565-16172, eller biblioteket@sunne.se.

Workshopen är ett samarbete mellan Sunne kommun och Region Värmland.

 

Klicka på bilden för att ta del av det länsgemensamma programmet i sin helhet.
Se särskilt den gemensamma hållbar slöjd-utmaning med uppmaning att ta bild på sin hållbara slöjd, berätta lite om den och lägga upp på Instagram under #minhållbaraslöjd.

 

Fakta

Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck 

Slöjd är en resurshushållande verksamhet. Ofta används naturliga material med en lokal förankring. Det mesta inom slöjden går att göra med händerna och enkla handverktyg. De beprövade hantverksmässiga teknikerna som används är lättillgängliga för många. I slöjden är kemikalieanvändningen minimal vilket bidrar till att både tillverkning och användning av slöjdade produkter ger små eller inga utsläpp av skadliga ämnen. Produkter som är hantverksmässigt tillverkade är i ett ekologiskt kretslopp från materialutvinning till när produkten tjänat ut. Under vägen kan det slöjdade repareras, omformas och få sin livslängd förlängd. Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. 

Att slöjda med känsla för det lokala och traditionella ger liv och mening

Alltfler människor bor i städer. Kraven på hur städerna utformas ändras. För att våra städer ska bli mer hållbara, behöver människors deltagande i utformandet av stadens livsmiljöer öka. Arenor och platser där människor kan mötas, skapa och reflektera tillsammans blir viktiga. Med slöjd som metod kan olika gemensamhetsskapande aktiviteter medverka till att överbrygga sociala klyftor mellan olika grupper, som kanske annars inte hade mötts. Att slöjda med känsla för det lokala och traditionella ger liv och mening för människor både i städer och på landsbygd och bidrar därmed till mer hållbara städer, samhällen och landskap. 
 
Slöjd Håller-veckan har fokus på FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling nummer 11: Hållbara Städer och Samhällen och nummer 12: Hållbar Konsumtion och Produktion. 

 

Slöjd Håller 2020 –en temavecka om slöjd och hållbarhet i  Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län. Arrangemangen sker med stöd av Kulturrådet.