Kontakt

Region Värmland har det regionala ansvaret för kulturområdet. Vårt huvudsakliga arbete sker inom framför allt två delar av vår verksamhet.

Kulturstaben ansvarar för Värmlands kulturplan och många av de ekonomiska stöd vi fördelar till kultursektorn.

Avdelningen för kulturutveckling svarar för Region Värmlands egna utvecklingsområden inom kultursektorn omfattar bibliotek, bokmässor, litteratur, dans, film, kultur i skolan, slöjd och Ung kultur möts.