Håll koll på Sjösala under hösten

Koreograf Anna Asplind vill skapa en plats och ett inkluderande sammanhang där dansen kan få anta olika former, från klassiskt till experimentellt, från sällskapsdans till samtal om dans. Foto: Carl Rung

Håll koll på Sjösala under hösten

Dansen på Sjösala i Östra Ämtervik har återuppstått. Koreograf Anna Asplind vill att publiken ska få uppleva dans både genom att se den och själva sättas i rörelse.

På uppdrag av Riksteatern, Region Värmland och Riksteatern Värmland i samarbete med Alma Löv museum och Bygdeutveckling i Emtervik leder koreografen Anna Asplind det konstnärliga projektet Sjösala Dansbana – unexpected movements som ska lägga grunden för en ny plats för dans i Värmland.

För att undersöka platsens möjligheter och öppna upp för samarbeten både lokalt och nationellt genomförs under hösten en serie aktiviteter där landsbygd och koreografi möts i produktion och publika arrangemang. En uppmärksammad invigning skedde, Movements of change, den 5 september.

Det var väldigt fint att se att se att mötet mellan koreografi, dans och bygdens vanliga aktiviteter kunde förstärka och lyfta varandra. Det skapade en känsla av platsen framtida potential och möjligheter. Det är något jag vill ta vara på och jobba vidare med i höst, säger Anna Asplind.

Se dans och själv sättas i rörelse

På frågan om hennes vision och vilja med Sjösala säger hon att hon vill skapa en plats och ett inkluderande sammanhang där dansen kan få anta olika former, från klassiskt till experimentellt, från sällskapsdans till samtal om dans.

Dansbanan har historiskt varit en naturlig mötesplats för dans i hela Sverige. Visionen för den här versionen av dansbanan är att publiken ska få uppleva dans både genom att se dans och själva sättas i rörelse. Att använda begreppet dansbana är också en blinkning åt symbiosen mellan stad och land där urbaniseringen under lång tid utarmat aktiviteter på landsbygden. Den dynamiken utmanas nu genom gemensamma krafter som gör att dansbanan återigen kan uppstå.

 

Sunne Kulturskolas danselever koreografi Anna Asplind "Âmtans rörelse". Foto: Karl&Moa

 

Dinis Machado "A dance for a dress in the forest". Foto: Dinis Machado