Utveckla och öka din digitala närvaro på webben

Intresseanmälan. Följ med på en digital utvecklingsresa. Avdelningen för Kulturutveckling och Regional tillväxt bjuder in till kostnadsfria digitala utbildningar, med syftet att öka den digitala närvaron och den egna kompetensen med de verktyg som finns.

Utbildningarna riktar sig främst till småföretagare och kulturskapare. Du väljer vilken/vilka utbildningar du vill gå.

Utbildningsprogram

Varumärke 5 oktober 09.00-11.00

Vi introduceras för baskunskaperna inom varumärke samt sätter en enkel varumärkesplattform för det egna erbjudandet och varumärket. Detta ligger sedan som grund för marknadsföring och kommunikation.

Bild och formspråk: Profil och identitet 12 oktober 09.00-11.00

Hur samlar jag mitt varumärke till ett enhetligt grafiskt uttryck? Behöver jag en logotyp? Vad ska jag tänka på om
jag skapar en? Hur förpackar jag mitt uttryck till en enklare grafisk profil - och varför behöver jag det?

Bild och formspråk: bildspråk 19 oktober 09.00-11.00

Hur kan jag iscensätta mitt varumärke och det material jag producerar knutet till det? Bildspråk, hur hittar man sitt
eget?

Webbsida/webbshop 26 oktober 09.00-11.00

Vi finns gärna med och deltar i processandet och tillför våra erfarenheter kring hur andra småföretagare hittat lösningar. Vad kan man ha? Vad kan man låta bli?

Sociala medier - överblick 2 november 09.00-11.00

Vad använder vi för plattformar idag och vad finns det att tillgå? Hur har andra gjort? Hur ska jag använda sociala medier för att marknadsföra mitt erbjudande? Vi går igenom vanliga plattformar, ger exempel och för tillsammans en
diskussion kring detta. Kan också se över era sociala medier idag och diskutera detta samt ge feedback.

Sociala medier - skapa innehåll 9 november 09.00-11.00

Hur skapar man engagerande innehåll som ser bra ut? Vi visar olika verktyg som finns att använda som stöd. Dessutom testar vi hands on att producera egna filmer samt fotografera. Allt du behöver är en mobilkamera!
Del 1: Introduktion och foto
Del 2: Vi skapar rörlig bild

Optimering och analys 16 november 09.00-11.00

Del 1. Optimering: Vad är sökoptimering och varför behöver man tänka på det? Hur gör man konkret för att börjaarbeta med det? Vi ger enkla och konkreta tips att ta med sig. Vi kan även se hur du kan komma igång med att arbeta med det direkt.

Del 2. Analys och statistik: Vart hittar jag statistik och vad har jag för nytta av att se över denna? Vad kan man
urskilja i statistik.

Digital annonsering och summering 23 november 09.00-11.00

Del 1: Vi går igenom de möjligheter som finns för digital annonsering idag. Adwords, Facebook, Instagram etc.

Del 2: Vi summerar kursserien

Anmäl dig i regionens kalender.