Årets Värmlandsförfattare

Region Värmland är instiftare till priset, som skapades på initiativ av Länsbiblioteket i Värmland. Syftet är att lyfta fram författare i Värmland.

Författarskapet ska ha klar värmlandsanknytning och kan avse både fack- och skönlitteratur. En jury utser Årets Värmlandsförfattare.

2018: Hans Olov Boström

Hans-Olof Boström har i många år varit experten inom konstvetenskapen i Värmland – mångsidig, kunnig och med ett flertal böcker bakom sig.   Hans senaste bok, Konst i Värmland bekräftar hans kunskap och bredd. Det lite okonventionella urvalet av äldre och nyare konstnärskap stimulerar till nya upptäckter.

Tidigare mottagare

 • 2017: Lena Sewall
 • 2016: Per Gustavsson
 • 2015: Ninni Schulman
 • 2014: David Liljemark
 • 2013: Hanna Jedvik
 • 2012: Peter Olausson
 • 2011: Sven Smedberg
 • 2010: Torleif Styffe
 • 2009: Helene Tursten
 • 2008: Erik Bengtson
 • 2007: Lars Andersson
 • 2006: Kerstin Högstrand och Lars Lerin
 • 2005: Maj Bylock
 • 2004: Bengt Berg
 • 2003: Inger och Lasse Sandberg