Dokumentation

Här finns dokumentation från mötesplats Läsklyftan - en dag om språk, jämlikhet och empowerment.18 juni 2019. 

Projektledare Åsa Ranung