Länkar

Det finns mängder med bra information om läsfrämjande på nätet. Här hittar du länkar rekommenderade av Värmland läser.

Statens kulturråd

Statens kulturråd har bland annat i uppdrag att utarbeta handlingsprogram för läsfrämjande med utgångspunkt i de nationella målen.
www.kulturradet.se/lasframjande
Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande 2019

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram och sprider kunskap inom två huvudområden: ungdomspolitik och politiken för det civila samhället.
www.mucf.se
MUCF:S rapport "Vilka ska med - fokus 18" om ungas sociala inkludering i Sverige 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.
www.som.gu.se
SOM-institutets rapport om kulturvanor i Sverige 1987-2017

Nordens välfärdstjänster

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor. Myndighetens uppdrag är att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen.
www.nordicwelfare.org
NVC:s publikation: Skolan en grund för lyckad inkludering - nyanlända barn och unga i Norden

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.
www.mtm.se
MTM:s webbsida om läsombud