Språk, demokrati och hälsa

Save the date 29 oktober. Planeringen är igång inför nästa mötesplats som ska handla om språk, demokrati och hälsa. Parallellt jobbar vi med dokumentationen av mötesplats Läsklyftan. Varför är läsförståelse viktigt? Möt föreläsaren Zara Hedelin och några av deltagarna i filmade intervjuer.

Planeringen har startat inför nästa mötesplats inom projektet Värmland läser. Fokus då är språk, demokrati och hälsa. Boka tisdagen den 29 oktober redan nu, inbjudan kommer i början av september.

Dokumentation från mötesplats Läsklyftan den 18 juni kommer att samlas på webben.

– Att läsa och förstå det lästa är en förutsättning för att vi ska fungera fullt ut i ett modernt samhälle, sa projektledare Åsa Ranung inledningsvis.

Över tvåhundra personer; bibliotekarier, lärare och andra yrkesgrupper möttes på Karlstad CCC denn dag. Temat för dagen var språk, jämlikhet och empowerment. Här bjuder vi på en förhands i form av några miniintervjuer i filmformat. Varför är läsförståelse viktigt och vad betyder en sådan här dag?   Möt projektledare Åsa Ranung, föreläsare Zara Hedelin samt två av mötesdeltagarna.