Välkommen till en dag om bibliotekens framtida roll

Ta chansen att påverka kommande värmlandsstrategi och regional biblioteksplan.

Idag finns flera utmaningar; avstånden till samhällsservice blir längre, digitaliseringen ställer stora krav på människors IT-kompetens, ensamhet är ett växande folkhälsoproblem. Utmaningarna löser vi bäst tillsammans.

Vi spås vara på väg från ett kunskap- till ett nätverkssamhälle där förmågan att samverka och kombinera olika kunskaper och erfarenheter är viktigare än individuell kompetens. Hur samverkar vi bäst för att tillsammans skapa attraktiva livsmiljöer där människor vill leva och bo?

Välkommen till en dag om framtidens Värmland där bibliotekets plats i kommunal samverkan står i fokus.

Plats: Stadshotellet, Kristinehamn

Tid: Kl 09.00-17.00

Läs mer och anmäl dig via denna pdf.