Vad är ett inkluderande språk?

Är det rätt eller fel att använda ord som handikappad och dvärg? Det pågår en debatt om vad i språket som är inkluderande och exkluderande. Ämnet finns med i planeringen av Värmland läser Mötesplats 3.

Kristdemokraten och den före detta simstjärnan David Lega kallar sig handikappad hellre än person med funktionshinder. Det läser vi i en språkkrönika i DN den 3 juni. Krönikan har sitt ursprung i en konferens arrangerad av UR och Språkforum i april 2019 då språkforskaren Lena Lind Palicki lyfter ett resonemang om vad som är ett inkluderande språk? Målet med att neutralisera begreppen är att ingen ska känna sig utanför eller diskriminerad. Det finns exempelvis en god vilja i att om att prata om ”person först” – att man är en person och inte sin funktionsnedsättning. Men vem har egentligen benämningsrätten när de omtalade motsätter sig benämningarna? 

Möt språkforskare Lena Lind Palicki på UR-konferensen om inkluderande språk.  

Ämnet finns med i planeringen av Värmland läser Mötesplats 3 som har arbetsnamnet ”Att använda språket för att tala sanning eller att dölja den”.

Vi återkommer med inbjudan till ett första möte på detta tema som enligt planen kommer att ske före midsommar.