Sanning, lögn och språk

Sanning, lögn och språk

Åsa Wikforss. Maria Wetterstrand. Sanna Torén Björling. En filosof, en journalist och en före detta politiker kommer att bidra med, och resonera utifrån, sina olika perspektiv på temat sanning, lögn och språk.

Vi får också möta Erica Sandlund och Peter Wikström som är forskare vid Karlstads Universitet och medie- och kommunikationsforskare Johan Farkas.

Hallå projektledare Åsa Ranung! Denna dag, som regionen gör tillsammans med Agera, fd brottsförebyggande centrum, är Mötesplats 3 inom projektet Värmland läser. Berätta mer om hur Sanning, lögn och språk hänger ihop med Värmland läser?

 Att ha tillgång till ett rikt språk är var ens rättighet, men det är även ett verktyg. Då menar jag att det är en förutsättning för att kunna för att förstå världen och kommunicera sitt perspektiv. Det handlar i det här sammanhanget om att sätta fokus på språkets kraft och potential i ett demokratiskt samhälle. En av de bästa vägarna till ett rikt språk är läsning!

Mötesplats 3 är inte enskild konferens utan kommer att löpa hela hösten. Berätta!

I syfte att fördjupa och försöka förstå vilka utmaningar och möjligheter som finns kopplade till sanning, lögn och språk i olika kontexter kommer dagen, 8 september, att följas upp av tre work shops under hösten. Dessa genomförs i tre olika sammanhang - i ett bostadsområde, i en politisk nämnd samt i en grupp unga. Vad kan den här frågan betyda här? Vad kan vi lära och utveckla? Det tredje steget blir sedan att vi samlas till en ny heldag i början av 2021 för att få ta del av höstens process och prata om vilka fortsatta steg vi kan ta i vårt län.

 

Här hittar du inbjudan och anmälan