Är du nyfiken på hur du kan använda högläsning för att prata om saker som spelar roll?

Är du nyfiken på hur du kan använda högläsning för att prata om saker som spelar roll?

Då kan utbildningen till läsledare inom Shared reading vara något för dig! Shared Reading är en metod utvecklad i Storbritannien av litteraturvetaren Jane Davis och som sprids via organisationen The Reader

Shared reading-metoden går ut på att läsa en kortare text gemensamt.

En ledare högläser en dikt eller novell och gör pauser för tankar, diskussioner och frågeställningar. Metoden passar för olika typer av verksamhet och kännetecknas av att det är låg tröskel att komma igång för deltagarna. Det gör att det kan användas till många målgrupper och blandade grupper. Shared Reading används också ofta för att stärka människor i utanförskap eller med psykisk ohälsa. The Reader är dock noga med att betona att det inte är biblioterapi.  I sammanhanget är deltagarna inte patienter, utan läsare och medmänniskor som i ett kravlöst format tolkar, deltar och uttrycker sig.

Läs mer och anmäl dig via avdelningen för kulturutvecklings nyhetsflöde.