Träning för dansverksamma

Träning för dansverksamma är till för dig som vill utveckla din dans, hålla igång kroppen och träffa andra dansare i Värmland.

Träningen planeras för och arrangeras i huvudsak av Region Värmland, men hålls av dansverksamma från hela länet. Klasserna är öppna för alla som är yrkesverksamma danspedagoger, dansare och koreografer (även timlärare). 

Deltagare ansvarar själv för sina personförsäkringar.

Träningstider

Tisdagar klockan 10.00-11.30 på UNO, Västra Torggatan 16
Tänk på att undantag kan förekomma.

Är du intresserad av att hålla i en klass? Kontakta Linda Lövgren, se kontaktuppgifter nederst på sidan.

Samverkan med Örebro

Genom samverkan mellan Region Värmland och Dans i Örebro län, har ni som dansverksamma möjlighet att ta klasser i grannregionen.

Schema

Aktuellt schema finns utlagt i vår Facebookgrupp ”Dansverksamma i Värmland”.