Upphovsrätt

Mediecenter Värmland får på grund av rättighetsskäl endast låna ut vissa långfilmer till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, friskolor, folkhögskolor samt Universitetet. Detta gäller filmer från Swedish Film.

För visning av film gäller tre olika rättighetsområden, hemvideovisning, offentlig visning och institutionell visning.

Hemvideovisning innebär visning endast i hemmet. Hyr eller köper du en film ute i handeln gäller dessa rättigheter. De får inte användas i skolan.

Offentlig visning avser visning på biograf, varuhus, restauranger och andra offentliga miljöer.

Institutionell visning innebär visning inom organiserade grupper som skolor, daghem, studieförbund, kommunala och statliga förvaltningar, sjukhus, föreningar etc.

All film från Mediecenter Värmland är avsedd för institutionell visning inom området skola och utbildning. De får därför visas i daghem, förskola, skola, förvaltning, förening och liknande. Du får inte kopiera material från Mediecenter Värmland.

Upphovsrätt och inspelning av program

Radio & TV-sändningar får generellt lyssnas på och ses direkt. Däremot är all inspelning för undervisningsbruk otillåten om inte separat avtal finns. Program sända av Utbildningsradion är däremot friköpta för att användas i skolan. Skolan får dock inte spela in/kopiera dessa program, utan kan låna dem via Mediecenter Värmland.

Visning eller spridning av film utanför det tillåtna rättighetsområdet är ett brott mot upphovsrättslagen och ingångna avtal, vilket kan medföra rättsliga åtgärder. All kopiering är förbjuden.