Kulturpoolen

Kulturpoolen är en mötesplats för producenter och konsumenter inom kulturområdet. Här kan kontakter knytas för samarbeten, uppdrag och inköp.

Dator med texten Kulturpoolen på skärmen

Under 2020 arbetar vi med att uppdatera sidans funktioner, utseende och innehåll. Vi adderar även tekniska lösningar som gör det möjligt att lägga till fler typer av producenter. Den nya adressen är www.kulturpoolen.se.

Den nya sidan beräknas vara klar för registrering/ansökan för kulturproducenter vecka 38 och lanseringen sker vecka 40.

Webbplatsens innehåll

Kulturpoolen ska bidra till ett kvalitativt och varierat utbud inom kulturområdet och stimulera till fler affärer genom utökade kontaktytor mellan producenter och konsumenter.

Kulturproducenter som är boende i Värmland kan registrera sig och ansöka om att vara representerade på webbsidan och sedan vara sök- och kontaktbara för olika kategorier av kulturkonsumenter.

Kulturpoolen använder sig av en grupp med sakkunniga vid urval av kulturproducenter i Kulturpoolen. Representanterna i gruppen säkerställer att kulturproducenten uppfyller de kriterier som krävs för att bli publicerad på www.kulturpoolen.se. Vi använder Arbetsförmedlingen Kulturs definition av professionell, yrkesverksam kulturproducent vilket i korthet innebär att kulturproducenten antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet. Vi kräver dessutom dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar. Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturproducenter.

En mångfald av kulturproducenter som arbetar med olika inriktningar och uttryck är representerade på webbplatsen. Här följer några exempel:

 • Arkitektur
 • Bild och form (fotografi, grafik, installation, måleri, performance, skulptur, teckning m fl.)
 • Film
 • Design
 • Grafisk design och illustration
 • Konsthantverk och slöjd
 • Litteratur
 • Ljud
 • Media
 • Mode
 • Musik
 • Scenkonst (dans, cirkus, teater, performance m fl.)
 • Spel

Variationen av kulturproducenter på webbplatsen gör det möjligt för olika typer av kunder att hitta det den söker. Här följer exempel på samarbeten, uppdrag och inköp.

 •  Arrangemang.
  Exempel på beställare/kunder: bibliotek, föreningar, kommersiella arrangörer, kulturinstitutioner (statliga, kommunala, privata), organisationer, skola.
 • Gestaltningsuppdrag.
  Exempel på beställare/kunder: näringsliv och offentlig sektor.
 • Konstnärlig utsmyckning och inköp av lös konst.
  Exempel på beställare/kunder: enskilda individer, näringsliv, offentlig sektor, organisationer.
 • Kultur och hälsa.
  Exempel på beställare/kunder: näringsliv, offentlig sektor, organisationer.
 • Pedagogisk verksamhet.
  Exempel på beställare/kunder: bibliotek, skola, kulturinstitutioner (statliga, kommunala, privata).
 • Personalaktiviteter och team-building.
  Exempel på beställare/kunder: näringsliv, offentlig sektor, organisationer.
 • Processledning konstnärliga metoder.
  Exempel på beställare/kunder: näringsliv och offentlig sektor.