Avgifter

Här hittar du våra avgifter för kopiering, förfrågningar och visningar.

Kopiering

Fotokopiering från papper (svartvit utskrift)

 • A4 och A3 storlek 4 kr/st
 • Pappersutskrifter från databaser 4 kr/st
 • Fotokopiering via självbetjäning i anslutning till forskarsalen: 2 kr/st

Vid beställningar som överstiger 50 kopior lämnas offert.

Eventuella undantag från taxan skall beviljas skriftligt av respektive institutions arkivchef. Deponenter, medlemsföreningar och myndigheter kan beviljas sådana tillstånd endast när det gäller kopiering av eget arkivmaterial.

Fotokopiering tillämpas normalt inte för bundna handlingar, pergamenthandlingar eller lösa pappershandlingar i dålig kondition (se skanningkopiering).

Fotokopiering från microkort (svartvit utskrift)

 • Ruta på mikrokort, A 4 storlek 10 kr/st

Skanningskopiering (enkel kvalitet utan efterarbete, max 300 dpi upplösning)

 • Pappersutskrift A 4 och A3 storlek 4 kr/st
 • Bildfångst med elektronisk lagring/överföring A4 och A3 storlek 4 kr/sida
 • Tillkommer för USB Inköpspris + 25%.

Vid beställningar som överstiger 50 kopior lämnas offert.

Externa kopieringsarbeten

Externa kopieringsarbeten, till exempel skanning med efterbehandling (tryckkvalitet) och ljuskopiering av ritningar med mera, är till självkostnadspris plus 25 % för interna kostnader.

Förfrågningar på arkivmaterial

Ingen avgift tas ut för svar på förfrågningar som inte kräver mer omfattande efterforskning. Svar kan ges utifrån en given ingångspunkt i materialet och ett framtagande av enstaka kort/sida/paragraf eller liknande.

 • Omfattande förfrågningar, forskningsuppdrag: 225 kr/påbörjad kvart.
 • Bevis, utdrag, avskrifter: 125 kr/st.

Avgifterna följer Riksarkivets avgiftslista.

Visningar/studiebesök/utbildning - grupper

 • Normalvisningar under tjänstetid: 1 400 kr (inkl.moms)
 • Normalvisningar under kvällstid: 2 100 kr (inkl.moms)

Avgiftsbefriade grupper: myndigheter, skolor, universitetsstuderande, deponenter och medlemsföreningar.