Om regionen

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Region Värmland.

Om Region Värmland

Vår vision, värdegrund och våra mål. Våra styrdokument, hur vi är organiserade och om analys och uppföljning.

Pressrum

Ta del av Region Värmlands pressinformation.

Personuppgiftsbehandling

Så behandlar vi personuppgifter.

Fakturering

Information om Region Värmlands fakturering. Webbportal för hantering av elektroniska fakturor.

Upphandling och inköp

Aktuella upphandlingar och avtal.

Vill du hjälpa till?

Använd följande kontaktvägar om du har ett erbjudande, en donation, en gåva eller om du har möjlighet att bemanna.

Projekt och evenemang

Här hittar du aktuella projekt och evenemang som regionen driver, anordnar eller är delaktiga i.

Grafisk manual

I manualen hittar du riktlinjer och tillämpningar för hur vi bygger upp vårt varumärke Region Värmland.

För medarbetare

För åtkomst till e-post, portalen och Heroma.