Om regionen

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Region Värmland.

Om Region Värmland

Vår vision, värdegrund och våra mål. Våra styrdokument, hur vi är organiserade och om analys och uppföljning.

Pressrum

Ta del av Region Värmlands pressinformation.

Personuppgiftsbehandling

Så behandlar vi personuppgifter.

Fakturering

Information om Region Värmlands fakturering. Webbportal för hantering av elektroniska fakturor.

Upphandling och inköp

Aktuella upphandlingar och avtal.

Projekt och evenemang

Här hittar du aktuella projekt och evenemang som regionen driver, anordnar eller är delaktiga i.

Mänskliga rättigheter

Genvägar till information om jämställdhet, jämlikhet, transvård, funktionsrätt, barnets rättigheter, våld i nära relationer och sexuell hälsa.

Hållbarhet

En stor samhällsaktör som Region Värmland kan – och ska – göra skillnad i vår gemensamma strävan efter en hållbar framtid och utveckling.

Grafisk manual

I manualen hittar du riktlinjer och tillämpningar för hur vi bygger upp vårt varumärke Region Värmland.

För medarbetare

För åtkomst till e-post, portalen och Heroma.