Fakturering

Här hittar du information om fakturor som skickas från och till Region Värmland.

Faktura från Region Värmland

För dig som patient

Läs mer om hur du som patient betalar en faktura från Region Värmland på 1177.se.

För övriga fakturor från Region Värmland (som inte gäller hälso- och sjukvård)

Region Värmland erbjuder e-faktura. En e-faktura skickas till din internetbank, innehåller samma information som en pappersfaktura och är ett enkelt och miljövänligt alternativ. En anmälan om e-faktura görs i din internetbank.

  • Logga in i din internetbank.
  • Navigera till sidan med företag och organisationer som erbjuder e-faktura och anmäl dig till Region Värmland.
  • Nästa faktura skickas digitalt, som e-faktura, till din internetbank. Du kan välja att få avisering via SMS.


För faktura från Region Värmland som inte är e-faktura  

En faktura från Region Värmland skickas till din folkbokföringsadress. Om du inte bor på din folkbokföringsadress ska du anmäla adressändring till Skatteverket eller begära eftersändning av din post.

Autogiro

För att betala via autogiro ska du lämna ditt medgivande till Region Värmland så att betalningen kan dras från ditt konto. Genom din internetbank kan du anmäla att du vill betala fakturor via autogiro från Region Värmland.

Faktura till Region Värmland

För dig som är leverantör till Region Värmland 

För avtalade leverantörer gäller faktureringsvillkor enligt gällande avtal. För leverantörer som inte har avtalade faktureringsvillkor gäller nedan: 

Elektroniska fakturor

Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt för att uppnå en effektivare och säkrare process kring hanteringen av fakturor, både för dig som leverantör och för oss som kund.

1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att all fakturering till offentlig sektor ska ske elektroniskt via e-faktura. Vi tar emot elektroniska fakturor i samtliga SFTI-standarder. Observera att PDF enligt lagen inte är ett elektroniskt format. Mer information kring den nya lagen om elektronisk fakturering till offentlig sektor finns att läsa hos DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar kan du skicka e-fakturor till oss. Har du redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar du din befintliga operatör. 

Här är de uppgifter som du behöver uppge för att kunna skicka elektroniska fakturor till oss:

  • Organisationsnummer: 232100-0156
  • GLN-nummer för Svefaktura: 7362321000156
  • PEPPOL-id: 0088:7362321000156
  • VAN operatör: InExchange

Leverantörsfakturan ska vara utställd till Region Värmland:

Region Värmland
Box 5081
650 05 KARLSTAD

Om du inte har ett eget IT-stöd för att skicka elektroniska fakturor kan du skapa en elektronisk faktura via Region Värmlands fakturaportal. I fakturaportalen kan du registrera upp till 100 fakturor per år utan extra kostnad.

Du kan bifoga bilagor när du skickar elektroniska fakturor till Region Värmland. I de fall era fakturor innehåller bilagor kräver vi att dessa bifogas elektroniskt tillsammans med fakturan.

Beställar-ID

Beställar-ID ska alltid anges på fakturan. Beställar-ID består av sju siffror (till exempel 5050601). Inga bindestreck, mellanslag eller prefix får förekomma.

Ange beställar-ID i fältet "Er referens". För Svefaktura anges Beställar-ID i fältet RequisitionistDocumentReference1. I fakturaportalen anges beställar-ID i "Ert referensnr". Vid varje ordertillfälle ska beställar-ID efterfrågas. 

OBS! Utan korrekt beställar-ID kan inte fakturan hanteras och kommer skickas tillbaka till leverantören. Har du frågor kring beställar-ID, referenskod och/eller er referens vänd dig i första hand till beställaren på Region Värmland.

Betalningsvillkor

Region Värmland godkänner endast 30 dagars betalningsvillkor. Fakturaavgifter godkännes ej.

Organisationsnummer

232100-0156

Tillbaka till Om regionen