Fakturering

Här hittar du information om hur du ska gå tillväga om du har frågor eller funderingar kring fakturor som skickats från eller ska skickas till Region Värmland.

Fakturafrågor för dig som är patient

Elektroniska fakturor

Region Värmland erbjuder e-faktura. En e-faktura skickas till din internetbank, innehåller samma information som en pappersfaktura och är ett enkelt och miljövänligt alternativ. En anmälan om e-faktura görs i din internetbank.

Vid fakturafrågor kan du ringa 054-61 40 10 vardagar klockan 9-12 eller mejla ekonomiservice@liv.se.

För dig som är leverantör till Region Värmland

För avtalade leverantörer gäller faktureringsvillkor enligt gällande avtal.

För leverantörer som inte har avtalade faktureringsvillkor gäller nedan. 

Elektroniska fakturor

Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt för att uppnå en effektivare och säkrare process kring hanteringen av fakturor, både för dig som leverantör och för oss som kund.

Från och med 1 april 2019 inträder en ny lag om innebär att all fakturering till offentlig sektor ska ske elektroniskt. Vi tar emot elektroniska fakturor i samtliga SFTI-standarder, såsom Svefaktura etc. Observera att PDF inte är ett elektroniskt format.

Oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar kan ni skicka e-fakturor till oss. Har ni redan en tjänst idag för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör. Vårt GLN-nummer för fakturaadress är 7362321000156.

Om ni inte har ett eget IT-stöd för att skicka elektroniska fakturor kan ni på ett mycket enkelt sätt skapa en sådan faktura via vår webbportal. Ni kan där, utan någon extra kostnad, manuellt registrera upp till 100 fakturor per år.

Du kan bifoga bilagor när du skickar elektroniska fakturor till Region Värmland. I de fall era fakturor innehåller bilagor kräver vi att dessa bifogas elektroniskt tillsammans med fakturan.

Beställar-ID

Ange beställar-ID i fältet Er referens (för Svefaktura: RequisitionistDocumentReference1).Beställar-ID består av sju siffror till exempel 5050601. Inga bindestreck, mellanslag eller prefix får förekomma. Beställar-ID ska alltid efterfrågas vid varje ordertillfälle.

OBS! Utan korrekt beställar-ID kan inte fakturan hanteras och kommer skickas tillbaka till leverantören. Har du frågor kring beställar-ID, referenskod och/eller er referens vänd dig i första hand till beställaren på Region Värmland.

Patientuppgifter

Fakturor som innehåller patientuppgifter kan vi i dagsläget tyvärr inte ta emot elektroniskt. Kontakta oss på ekonomi.fakturacentralen.karlstad@liv.se för mer information.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående elektroniska fakturor kontakta oss på ekonomi.fakturacentralen.karlstad@liv.se

Betalningsvillkor

Region Värmland godkänner endast 30 dagars betalningsvillkor.Fakturaavgifter godkännes ej.

Faktureringsadress

Leverantörsfakturan ska vara utställd till Region Värmland:

Region Värmland
Box 5081
650 05 KARLSTAD

Organisationsnummer

232100-0156

Tillbaka till Om regionen