Kultur och bildning

För oss är det en självklarhet att alla ska kunna ta del av ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till eget skapande och ett brett utbud av utbildningar och kurser. Det är inte bara utvecklande för individen utan skapar också attraktionskraft och tillväxt i vår region.

Lärare i en klass på en folkhögskola.

Kultur

Region Värmland har ett strategiskt ansvar för att initiera, samordna och stödja utvecklingsprocesser inom kultur och de kreativa näringarna. Det gör vi bland annat genom att bevilja bidrag till projekt, organisationer och arrangemang.

Inom kulturområdet får ett 30-tal institutioner och organisationer verksamhetsbidrag från Region Värmland. Bland dem finns Wermland Opera, Värmlands Museum, Västanå Teater och Riksteatern Värmland. Ungdomsorganisationer, studieförbund, idrottsorganisationer och pensionärsorganisationer får också årsanslag.

Vårt arbete utgår från Värmlands kulturplan 2017–2020 som anger inriktningen och utvecklingsinsatserna de närmaste åren.

Region Värmlands egna utvecklingsområden inom kultursektorn omfattar

  • bibliotek
  • dans
  • film
  • slöjd
  • konst
  • litteratur
  • Kultur i skolan
  • Ung kultur möts

Vårt arbete vänder sig till såväl professionella kulturutövare som amatörer. Många projekt riktar sig även till skolan – både till elever och lärare. 

Bildning

Region Värmland arbetar övergripande med bildningsfrågor och ansvarar för fem av sex folkhögskolor i Värmland.

Folkhögskolorna finns geografiskt utspridda i länet och erbjuder ett brett utbud av såväl teoretiska som praktiska utbildningar och kurser inom exempelvis konst, pedagogik och turism. Alla folkhögskolor har även allmänna kurser som ger behörighet till högskolestudier.

Våra folkhögskolor: