Vi arbetar för en livskvalitet i världsklass

Region Värmland vill att befolkningen ska må bra, vara trygg och känna sig nöjd med det vi gör. För att driva utvecklingen i rätt riktning utifrån vision, värdegrund och mål krävs en bra planering. Här hittar du aktuella planeringsdokument.

Hjärta

Utvecklingsplan

Mötet mellan människor kommer alltid vara viktigt och värdefullt. I utvecklingsplanen för framtida hälso- och sjukvård tänker vi olika former av fasta, mobila och digitala vårdformer.

Flerårsplan och regionplan

Flerårsplanen utgör regionplan för 2019 och anger inriktningen för de regionplaner som ska göras för åren 2020 och 2021. Med budget och investeringsplan 2019 samt ekonomisk flerårsplan 2019–2021.

Flerårsplan

Flerårsplanen och Landstingsplanen ska se till att hela Landstinget i Värmland aktivt arbetar mot gemensamma mål, säkerställa en god och effektiv vård samt en hållbar ekonomisk hushållning. I flerårsplanen hittar du både en långsiktig plan för år 2016-2018 och landstingsplan med budget och investeringsplan för år 2016.

Landstingsplan

I landstingsplanen hittar du inriktning och uppdrag, budget och investeringsplan för år 2018.