Lättläst svenska

Här finns några av våra centrala sidor på Region Värmlands webbplats på lättläst svenska.

Sidor och information på lättläst svenska

Lättläst svenska handlar om att anpassa texten efter mottagarens behov, kunskap och läsförmåga.