Sociala Medier

Region Värmland finns idag representerade och använder följande tjänster och funktioner som en del av sin kommunikation som också ofta benämns och samlas under begreppet sociala medier.

Facebook logo

Följande verksamheter på Region Värmland har ett konto registrerat på Facebook:

Region Värmland
Syftet med det här kontot är att dela med sig av händelser, innehåll och information om vår verksamhet, som inte når ut via traditionella kanaler som nyhetssidan och pressmeddelanden.

Värmland
Värmlands officiella sida. Drivs inom ramen för arbetet med Varumärket Värmland. Ambitionen är att sidan skall bli en mötesplats för värmlänningar och blivande värmlänningar.

Värmlandstrafik
På vår facebooksida lägger vi ut trafiknyheter och andra nyheter och svarar på frågor.

Karlstadsbuss
Karlstadsbuss är varumärket för stadstrafiken i Karlstads tätort inklusive Skåre och Alster samt för Båtbussarna.

Avdelningen för kulturutveckling har åtta olika facebookkanaler; bibliotek, dans, drömsommarjobbet, film, kultur i skolan, Mediecenter Värmland, slöjd, UKM och Värmlands bokfestival.

Region Värmlands folkhögskolor har varsin Facebook-sida där du kan följa vad som händer på respektive folkhögskola.

The Bioeconomy Region
I Skandinaviens inland finns exceptionella möjligheter att utveckla bioekonomin och byta oljan mot skogen som råvara. The Bioeconomy Region är ett Interreg-projekt där Region Värmland är projektägare.

Experio Lab 
Syftet med kontot är att involvera personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. I mötet utvecklas och delas kunskap, erfarenheter och färdigheter i syfte att öka patientnytta och en hållbar verksamhetsutveckling.

Green Drive Region
Interreg Sverige-Norge-projektet Green Drive Region samarbetar över gränserna för att öka andelen fossiloberoende drivmedel i Inre Skandinavien. Projektperiod 150701–180630. 

Verksamt Värmland
Projektet Verksamt Värmland är ett treårigt projekt mellan 2016 och 2019 med mål om att förenkla för företagare i Värmland att hitta rätt hjälp och information. 

Sjukhusbiblioteket i Karlstad
Sjukhusbiblioteket i Torsby
Sjukhusbiblioteket i Arvika
Syftet med kontot är dela information om bibliotekets verksamhet och aktiviteter.

Ungdomsmottagningen i Säffle
Ett samarbete mellan Säffle Vårdcentral, Svea Vårdcentral och Säffle Kommun. Syftet med kontot är att dela information om Ungdomsmottagningen i Säffle.

Ungdomsmottagning Druvan
Syftet med kontot är att dela information om ungdomsmottagningen (för dig som är 23 år och yngre).

Folktandvården i Värmland 
Syftet med sidan är att sprida information om god tandhälsa och vad som pågår inom folktandvården.

Vårdcentralen Skoghall
Syftet med sidan är att sprida information till dig som är patient hos Vårdcentralen Skoghall. För att kontakta vårdcentralen använder du 1177.se 

Blodcentralen Kristinehamn 
Syftet med sidan är att sprida information om blod- och plasmagivning till nya såväl som redan etablerade givare. 

Miljö - Region i Värmland
Syftet med kontot är att sprida information om landstingets miljöarbete. 

Instagram logo

Få en inblick i Region Värmlands verksamhet och vad vi jobbar med. Varje vecka, måndag till fredag, kommer en person från en verksamhet i Region Värmland att ansvara för innehållet på Instagram. Se vårt Instagramflöde här. 
Du kan även följa oss och ta del av vardagen i Region Värmland. Region Värmland heter @regionvarmland på Instagram.

Du kan också följa konstenhetens arbete på Instagram och hur de arbetar med den konstnärliga utsmyckningen och miljön i det offentliga rummet via Instagram-kontot @konstenheten

Våra fem folkhögskolor har varsitt Instagram-konto där du kan se hur det är att studera på respektive skola.

Avdelningen för kulturutveckling håller i några Instagram-konton relaterade till sin verksamhet.

 

YouTube logo

På vår Youtube-kanal "regionvarmland" publicerar vi filmer som vi eller någon samarbetspartner har producerat och som på något sätt rör vår verksamhet t ex information, utbildning, föreläsningar, kampanjer etc.

UKM Värmland har en egen YouTube-kanal. Där hittar du filmer om UKM och från festivalerna.

 LinkedIn logo
På LinkedIn hittar du Region Värmland. Tjänsten är inriktad på att skapa en mötesplats mellan arbetssökande och företag
 

Twitter logo

Vårt twitter-konto @regionvarmland använder vi som extra kommunikationskanal där vi idag publicerar pressmeddelanden och nyheter som vi också publicerar på vår externa webbplats www.regionvarmland.se. Tweets delar vi med hashtaggen #liv #regionvarmland

Region Värmland European Office är en del av avdelningen för regional tillväxt på Region Värmland. Kontoret i Bryssel arbetar för att bevaka Region Värmlands intressen i EU.

Värmland - kontot är kopplat till facebooksidan med samma namn och visar hur vi lever ett skönare liv.

Värmlands bokfestival - i november varje år är det stor bokfest i Värmland. Här kan du följa arbetet.

Konstenheten på Region Värmland använder twitter som en del av sin kommunikation där de berättar om arbetet med konsten i det offentliga rummet med olika perspektiv. Du kan följa konstenheten på twitter med kontot @konstenheten.

 

WordPress logo
Följande bloggar finns registrerade med verksamhet inom Region Värmland:

Röntgenbloggen Syftet med bloggen är att berätta om vår röntegenverksamhet i Värmland med mål att attrahera nya medarbetare.

Psykiatribloggen Syftet med bloggen är att berätta om vår verksamhet inom psykiatrin i Värmland med mål att attrahera nya medarbetare.

Vårdcentralsbloggen Syftet med bloggen är att berätta om verksamheten på våra vårdcentraler i Värmland med mål att attrahera nya medarbetare. 

Folkhälsobloggen Syftet med bloggen är att berätta om vad folkhälsa är, hur befolkningens hälsa ser ut i Värmland och vad som kan göras för att förbättra den, vad som händer lokalt och vad som är aktuellt nationellt och internationellt.