In For Care

Hur kan anhöriga och frivilliga ges ökade möjligheter att stödja äldre människor med flera sjukdomar?

EU-projektet In For Care som drivs av Landstinget i Värmland syftar till att skapa innovation och utveckla nya samarbetsformer, verktyg och tjänster som bidrar till äldre människors livskvalitet.

Idag är 1,3 miljoner svenskar anhöriga till en närstående med vård- eller omsorgsbehov. Samtidigt är hälften av befolkningen aktiva i någon ideell organisation.

Anhörigstödet växer i betydelse och utvecklingen av nya samarbetsformer mellan offentlig vård och omsorg och frivilligorganisationer hittar hela tiden nya former.

Syftet med projektet är att utveckla den informella sektorn inom vård och omsorg, såväl anhörigas arbete som olika former av volontärsarbete och genomförs i nära samarbete med kommuner, patienter, anhöriga och frivilligorganisationer i Värmland.

Det treåriga projektet är ett samarbete mellan sexton organisationer i sex länder: kommuner, universitet och hälso- och sjukvårdsorganisationer i Norge, Danmark, Holland, Belgien, Skottland och Sverige. I Värmland deltar Landstinget och Länsstyrelsen i projektet.

Är du anhörig?

Är du anhörig och vill dela med dig av dina behov och erfarenheter eller vill du veta mer om projektet kontakta projektledare Jenny Bång, jenny.bang@liv.se.

Mer info om det internationella projektet.

In For Care på Facebook och Twitter.