”En av tio har tecken på njursjukdom – tidig behandling ger goda utsikter”

Torsdagen den 8 mars arrangeras världsnjurdagen (World Kidney Day) över hela världen. Målet är att öka medvetenheten om vikten av våra njurar för vår allmänna hälsa och att minska njursjukdom och tillhörande hälsoproblem.

 
 – Varmt välkomna till seminariet den 8 mars med rubriken ”Tidig behandling ger goda utsikter”, hälsar Katarina Bäckström och Anna-Karin Larsson från njurmedicinkliniken i Värmland samt Christer Olsson från njurförbundet.

I Värmland bjuder landstingets njurmedicinklinik in till ett öppet seminarium på Centralsjukhuset i Karlstad. Under dagen finns företrädare för njurförbundet på plats i sjukhusets huvudentré för att informera om njursjukdomar och erbjuda blodtryckstest.

Välkommen till seminarium

En av tio har tecken på njursjukdom 
”Tidig behandling ger goda utsikter” 
Testa ditt blodtryck!

Tid: Torsdag 8 mars klockan 17–19.

Plats: Samlingssalen, Centralsjukhuset i Karlstad. 
Ingen föranmälan.

Medverkande: Jana Smrzova, överläkare vid njurmedicinkliniken

Njurförbundet bjuder på förfriskningar i pausen och finns även på plats i huvudentrén mellan kl 10 och 15 för att informera samt erbjuda blodtrycksmätning utan kostnad. 

 

"Kronisk njursjukdom är ett dolt folkhälsoproblem"

– Omkring en miljon människor i Sverige har nedsatt njurfunktion, många utan att veta om det. Det är en sjukdom som kommer smygande och är svår att upptäcka, det är därför den kallas för den tysta sjukdomen. 

Det berättar  Anna-Karin Larsson är verksamhetschef vid njurmedicinkliniken.

–  I samband med världsnjurdagen kommer vi att betona vikten av förebyggande och inte minst tidig behandling för att förhindra utvecklingen av njursvikt. Vi hoppas många kommer och besöker oss. Kronisk njursjukdom är ett dolt folkhälsoproblem. 

 "Passa på att ta blodtrycket"

Katarina Bäckström, sjuksköterska vid njurmedicinkliniken, har varit med och planerat världsnjurdagen. Hon uppmanar besökare till Centralsjukhuset att passa på att låta ta blodtrycket denna dag, det kan ske i sjukhusets huvudentré mellan kl 10 och 15 eller i samband med föreläsningen på kvällen.

– Högt blodtryck kan nämligen vara symtom på njursvikt. Det är viktigt att göra det till en rutin vid besök på vårdcentralen eller företagshälsovården att få blodtrycket kontrollerat. Ett enkelt urinprov kan sedan snabbt ge svar på om njurarna fungerar som de ska. Om behandling sätts in tidigt så går det i många fall att bromsa utvecklingen.

Njurförbundet medverkar

På plats under världsnjurdagen är även Christer Olsson som är aktiv inom njurförbundet. Christer berättar att han drabbades av en njursjukdom i 14-årsåldern och gick i dialysbehandling under 15 år. För 24 år sedan fick han en njure transplanterad.

 – Jag håller med till hundra procent om hur viktigt det är att behandling sätts in tidigt vid konstaterad njurskada, det budskapet är även fokus för oss i njurförbundet denna världsnjurdag 2018. Jag som drabbades av njursjukdom för ganska många år sedan har på nära håll följt utvecklingen inom detta område och vet att utsikterna numera är goda för många. Tidig upptäckt skulle innebära att betydligt färre skulle behöva dialys eller transplantation.

Kort om njurmedicinkliniken i Värmland

  • Njurmedicinmottagning på Centralsjukhuset i Karlstad
  • Påsdialysmottagning Centralsjukhuset (patienten sköter sin dialys i hemmet)
  • Vårdavdelning Centralsjukhuset (16 vårdplatser)
  • Dialysavdelning Centralsjukhuset
  • Dialysavdelning Sjukhuset i Torsby
    Dialysavdelning Sjukhuset i Arvika (öppnade hösten 2017)

Antal dialysbehandlingar i Värmland 2017: 17 750
Antal läkarbesök på mottagningen: 2335
Antal sjuksköterskebesök: 1231
Antal patienter med påsdialys 2017: 15 patienter

Läs mer om njursvikt på 1177

Kontakt: Anna-Karin Larsson, verksamhetschef, njurmedicinkliniken
Tel 072-589 13 72