Hållbar vårdcentral

Kontakta oss

Hållbar vårdcentral berör många kompetenser och verksamheter. Behöver du komma i kontakt med en materialstrateg eller en fastighetsingenjör? Eller vill du veta mer om de som leder projektet?

Sju fokusområden

Sju prioriterade områden för förbättringsarbete. Ta del av lägesrapport om arbetet.

Vårdpersonal och patient.

Vårdcentralen Eda

Eda kommun, på gränsen mot Norge, ligger i glesbygd och vårdcentralen har nästan åttatusen listade patienter.

Prover

Vårdcentralen Kronoparken

Vårdcentralen Kronoparken finns inom den största stadsdelen i Karlstads kommun.

Reportage om projekt Hållbar vårdcentral