Färger

Region Värmland har en identitetsfärg, den mörkblå och sex kompletterande färger, samt svart och vit.

Färgpaletten innehåller också svart och vitt. Dessa färger används sparsamt och då mest av skäl som funktion och tydlighet eller där det av tekniska skäl inte går att använda de primära eller kompletterande färgerna.

Region Värmlands färger

 

Färgkoder  

Mörkblå

Vit

Svart 

PMS 654C

PMS 288U
CMYK 100/59/10/47C
CMYK 100/71/10/30U
RGB 0/60/104
HEX 003c68

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255
HEX #FFFFFF

PMS Black C

PMS Black U
CMYK 60/40/0/100
RGB 0/0/0
HEX 000000

Lila

Grön

Gul

PMS 513C

PMS 254U
CMYK 53/99/0/0
RBG 147/50/142
HEX 93328E

PMS 3288C

PMS 3285U
CMYK 99/3/68/12
RGB 0/130/100
HEX 008264

PMS 124C

PMS 7406U
CMYK 0/35/100/0
RGB 249/176/0
HEX f9b000

Blå

Röd

Grå

PMS 300C
PMS 300U
CMYK 100/50/0/0C
RGB 0/105/180
HEX 005Eb8

PMS 187C

PMS 200U
CMYK 8/100/79/15C
CMYK 0/100/63/12U
RGB 170/17/44
HEX aa112c

PMS 424C

PMS Cool gray 11C
CMYK 0/0/10/70
RGB 111/110/104
HEX 6f6e68

 

 

Färgtoner

För att skapa en bredare palett kan man använda profilens färger i olika färgtoner. Det skapar en flexibilitet och ger dig stora möjligheter till variation utifrån behov och budskap. 

För att möta de tillgänglighetskrav vi har måste du vara noga med att följa våra riktlinjer för varje färg. Knappen indikerar vilken färg på text som bör användas för bästa kontrast och läsbarhet.

Andra toningar av färger får användas vid behov, procentsatserna är endast till för att indikera var brytpunkten ligger för respektive färg.

Schema över färgtoner

Knappen indikerar vilken färg som bör användas på text som placeras på element med denna bakgrundsfärg. Som ett alternativ till vitt kan en toning på 10 % grå användas som bakgrundfärg. Svart såväl som vår identitetsfärg kan användas på text när bakgrundsfärgen används.

Färgkoder i CMYK och HEX för alla toningar (pdf)