Presentationer

För framtagning av presentationer finns en powerpoint-mall.

Bilder som används bör alltid ha en koppling till presentationen och ska följa bildmanéret samt stärka budskapet och förmedla rätt känsla.

Det finns flera olika layouter att välja mellan. Olika innehåll kräver olika undersidor. Använd den layout som passar bäst. Avsnitt kan med fördel delas upp i olika färger. Använd strängen på undersidorna i samma färg som avnittet för att förstärka kopplingen.

Mallarna innehåller fler mallsidor än vad som visas här.

Här hittar du mallarna

Du som är anställd i Landstinget i Värmland hittar powerpoint-mallen under Arkiv/Ny/Personligt/Administrativa dokumentmallar. 

Presentationsmallar.

Startbild, avsnittsbild och undersida avsnitt/innehållssida.

Presentationsmallar.

Avsnittsbild, under/innehållssida och slutbild.