Anmälan enligt lex Maria

Nedan visas anmälningar enligt lex Maria från Region Värmland.

Om lex Maria

Lex Maria innebär att vårdpersonal har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada.

Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen, likaväl som att dokumentera framstegen, stärks sjukvården. Anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg som sedan gör en utredning.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria(5)

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter risk för och fördröjd åtgärd för patienter.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria(4)

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat allvarlig vårdskada.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria(3)

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter ett dödsfall.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria(2)

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat en allvarlig vårdskada.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat allvarlig vårdskada.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att patienter riskerat allvarliga vårdskador.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter uppkomst av vårdskada och fördröjd behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att patienter riskerat fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att patienter riskerat allvarliga vårdskador.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för en felaktig bedömning.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för ett oväntat dödsfall.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Tillbaka till Pressrum