Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

En multisjuk patient som sökte för tyngd i bröstet och ansträngningströtthet fick medicin mot astma och gick på upprepade kontroller. Efter tilltagande besvär planerades för utökad utredning, men patienten avled före dess till följd av akut cirkulationssvikt.

Anmälans diarienummer: HSN/196950