Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos.

Anmälan gäller patient som kontrollerades för hudtumörer. Vid ett tillfälle upptäcktes det att ett provsvar, som visade på en förändring, inte hade åtgärdats.

Anmälans diarienummer: HSN/197517