Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter förväxling av läkemedel.

Anmälan gäller krampande patient där ambulans tillkallades. Patienten behandlades enligt rutin med ett intravenöst läkemedel. Men när personalen återkommit till ambulansstationen upptäcktes det att patienten fått ett annat läkemedel i stället för det avsedda.

Anmälans diarienummer: HSN/200139