Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient begått självmord.

Ambulanspersonal larmades till en patient med problematik kring bland annat depression och ångest. Efter att personalen uppfattat situationen som hotfull och att man inte kom längre i kontakten med patienten lämnade man patienten då räddningstjänsten kom. Samtidigt uppgav sig patienten vara ovillig att ta emot hjälp och den anhörig som var på plats lämnade patienten.
Ärendet lämnades sedan över till distriktsläkare och polis efter att ambulanspersonalen kontaktat ambulanshelikopterläkare. Men då polis kom till platsen något senare hade patienten begått självmord.

Anmälans diarienummer: HSN/200587