Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat fördröjd vård och behandling.

Anmälan gäller patient som opererades för bröstcancer och som sedan genomgick fortsatt behandling. Vid ett tillfälle uppmärksammades det att ett återbesök missats och att patienten inte återremitterats till bröstcentrum efter avslutad behandling.

Anmälans diarienummer: HSN/197910