Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos.

Anmälan gäller rullstolsburen patient som skadade benet i samband med en förflyttning, något som framkom några dagar efter händelsen. Benet röntgades en vecka senare varpå en fraktur konstaterades.

Anmälans diarienummer: HSN/200771