Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller patient som noterades för förhöjt blodsockervärde vid två provtagningstillfällen. Efter ytterligare en provtagning, sex år efter första tillfället, sattes behandling in.

Anmälans diarienummer: HSN/200916