Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

Inför ett läkarbesök togs ett blodprov på en cancerpatient. Läkarbesöket ställdes in och provet vidimerades inte. Då patientens blev inlagd för sjukhusvård efter att tillståndet försämrats upptäcktes att provsvaret var avvikande.

Anmälans diarienummer: HSN/200979